Bart Jansen, 1979

Lives and works in Arnhem, The Netherlands.

My paintings and installations are mostly about the byproduct of human activity and the errors that surround our race for technological progress.
My work highlights situations that show the skewed balance between what we want to achieve and what we actually achieve, when pursuing that goal.
The installations are mostly inventions, new machines. Devices that fulfill certain functions. One condition goes: they must be operational. Like any other invention these machines are about the automation of processes in order to ease the living of mankind. My devices do exactly that, they automate this certain function. The difference is that the need for these specific functions is questionable.
And by doing so, the inventions deliver their fatuous criticism towards the human world.

My paintings of late point to old masters like Velazques, Manet, Ingres. I add objects like machinery and modern tools to the classical images, sometimes honoring the original composition. In these works modern society gets introduced within our cultural heritage, which results in new images and stories.

---------------------------------------------------

Mijn werk bestaat uit schilderijen en installaties die steeds een brug slaan tussen onze onvolkomenheden en de wedloop om technische vooruitgang. De dwang om voor elk wissewasje een machine te bouwen. Mijn werk gaat over de nevenproducten van menselijke activiteit, waarbij thema's als menselijk falen en technische vooruitgang een belangrijke rol spelen. Ik belicht situaties die de scheve balans laten zien tussen wat we willen bereiken en hetgeen daadwerkelijk bereikt wordt.
De installaties zijn uitvindingen, nieuwe machines, apparaten voor nog niet bestaande functies. Ze sluiten aan op onze verslaving aan vooruitgang, aan het automatiseren van processen, ten einde ons leven te vergemakkelijken.

De schilderijen verwijzen naar oude meesters zoals Velazquez, Manet en Ingres. Ik geef de klassieke voorstellingen een nieuw eigentijds onderwerp, maar wel vanuit de oorspronkelijke compositie. Ik voeg machines en gereedschappen toe aan de afbeeldingen, en introduceer daarmee de moderne samenleving in ons culturele erfgoed. Dat resulteert in nieuwe beelden en nieuwe verhalen.


Curriculum Vitae

Bekijk CV.


Gallery representation

St. Art Gallery


Stats

bbclone